noise_monitoring_program
הודעת התראה :
תחזית לחקלאים

תחזית:

יום חמישי

מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורת. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות עד צפוניות מערביות קלות עד מתונות 10-30 קילומטר לשעה ובשעות הלילה תהיינה דרומיות מזרחיות קלות.

יום שישי

מעונן בעננות גבוהה ובינונית עם עליה בטמפרטורות וירידה בלחות, יעשה שוב חם ויבש מהרגיל לעונה עד שרבי. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. הרוחות תהיינה דרומיות מזרחיות עד צפוניות מזרחיות קלות עד מתונות 10-20 קילומטר לשעה. לקראת הצהריים תחדור בריזה צפונית מערבית מתונה במהירות של עד 30 קמ"ש. בלילה תנשבנה רוחות משתנות קלות.

שבת

מעונן חלקית בעננות גבוהה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.

יום ראשון

הטמפרטורות תשארנה גבוהות מהרגיל לעונה. יתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה.

יום שני

תחול ירידה בטמפרטורות. עדיין יתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה.

הערות:

ברוב מכריע של האזורים כמויות הגשם תהיינה קטנות אם בכלל ! באופן מקומי יתכנו מכות גשם של 5-10 מ"מ !

קבלת היתר לשריפת חומר צמחי .(מותנה בקבלת אישור ממחוזות משרד החקלאות)

ביום ראשון חל איסור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות ובכל שעות היממה.

נתוני התאדות

איזור 21/05 22/05 23/05 24/05
בית דגן 7 7.1 9.3 5.4
שדה בוקר 11.9 13.2 10 13.3

טמפרטורות חזויות:

איזור יום חמישי יום שישי שבת משקעים חזויים
רמת הגולן:
אל-רום (צפון רמת הגולן) 7 - 27 12 - 29 12 - 28 -
אבני איתן (דרום רמת הגולן) 13 - 31 18 - 33 18 - 32 -
הגליל העליון:
מתתיהו (הרי נפתלי) 14 - 28 18 - 30 18 - 29 -
צוריאל (הגליל העליון) 15 - 28 19 - 30 19 - 29 -
הגליל המערבי:
עכו (אזור החוף) 14 - 29 20 - 32 20 - 31 -
גורן (אזור ההר) 18 - 28 21 - 31 21 - 30 -
עמקי הצפון:
גידולי שדה (עמק החולה) 15 - 32 19 - 35 19 - 35 -
כפר יהושע (עמק יזרעאל) 15 - 32 19 - 35 19 - 34 -
צמח (סביבות הכנרת) 18 - 35 21 - 37 21 - 37 -
חוות עדן (עמק בית שאן) 18 - 35 21 - 37 21 - 37 -
השרון ועמק חפר:
זיכרון - (בקעת הנדיב) 16 - 31 19 - 35 19 - 32 -
להבות חביבה (עמק חפר) 16 - 32 19 - 36 19 - 33 -
תל מונד (השרון) 15 - 32 18 - 36 18 - 33 -
השפלה:
בית דגן (שפלה מערבית) 17 - 31 20 - 35 20 - 32 -
בית גמליאל (שפלה מרכזית) 15 - 31 18 - 35 18 - 32 -
לכיש (השפלה הפנימית) 16 - 33 19 - 37 19 - 34 -
הרי יהודה ושומרון:
צובה (הרי ירושלים) 18 - 29 20 - 32 20 - 31 -
טלמון (השומרון) 18 - 30 21 - 33 21 - 32 -
סוסיא (הרי יהודה) 16 - 32 21 - 35 21 - 34 -
הנגב:
בשור (חבל הבשור) 16 - 31 19 - 36 19 - 32 -
רביבים (צפון הנגב) 17 - 34 20 - 38 20 - 35 -
מצפה רמון (הר הנגב) 17 - 30 20 - 34 20 - 32 -
בקעת הירדן והערבה:
גלגל (הבקעה) 21 - 37 24 - 38 24 - 40 -
פארן (ערבה תיכונה) 17 - 36 22 - 37 20 - 39 -
לוטן (ערבה דרומית) 21 - 38 24 - 39 23 - 41 -
חצבה (ערבה צפונית) 21 - 36 24 - 37 23 - 39 -