noise_monitoring_program
הודעת התראה :
תחזית לחקלאים

תחזית:

יום שלישי

מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות שתשארנה גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות תהיינה דרומיות מערביות עד צפוניות מערביות קלות עד מתונות 10-30 קילומטר לשעה ובשעות הלילה תהיינה משתנות קלות.

יום רביעי

מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות ובמגמת הרוחות.

יום חמישי

תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

יום שישי

תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.

שבת

ללא שינוי ניכר במזג האוויר, הטמפרטורות תשארנה רגילות לעונה.

הערות:

קבלת היתר לשריפת חומר צמחי (מותנה בקבלת אישור ממחוזות משרד החקלאות)

בימים רביעי וחמישי עדיין קיים אישור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות החל מהשעה 05:00 בבוקר. כיבויין המוחלט של השריפות יעשה לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר.

נתוני התאדות

איזור 14/07 15/07 16/07 17/07
בית דגן 8 6.4 7.8
שדה בוקר 9.2 10.9 11.9

טמפרטורות חזויות:

איזור יום שלישי יום רביעי יום חמישי משקעים חזויים
רמת הגולן:
אל-רום (צפון רמת הגולן) 16 - 30 16 - 31 15 - 29 -
אבני איתן (דרום רמת הגולן) 20 - 34 20 - 35 19 - 33 -
הגליל העליון:
מתתיהו (הרי נפתלי) 20 - 31 20 - 32 18 - 30 -
צוריאל (הגליל העליון) 19 - 31 19 - 32 18 - 30 -
הגליל המערבי:
עכו (אזור החוף) 23 - 33 23 - 32 24 - 31 -
גורן (אזור ההר) 21 - 31 21 - 32 20 - 31 -
עמקי הצפון:
גידולי שדה (עמק החולה) 22 - 37 22 - 38 23 - 36 -
כפר יהושע (עמק יזרעאל) 22 - 35 22 - 36 23 - 34 -
צמח (סביבות הכנרת) 25 - 39 25 - 40 25 - 38 -
חוות עדן (עמק בית שאן) 25 - 39 25 - 40 25 - 38 -
השרון ועמק חפר:
זיכרון - (בקעת הנדיב) 22 - 33 22 - 33 23 - 32 -
להבות חביבה (עמק חפר) 22 - 34 22 - 34 23 - 33 -
תל מונד (השרון) 22 - 34 22 - 34 23 - 33 -
השפלה:
בית דגן (שפלה מערבית) 24 - 33 24 - 33 25 - 32 -
בית גמליאל (שפלה מרכזית) 22 - 33 22 - 33 23 - 32 -
לכיש (השפלה הפנימית) 22 - 34 22 - 35 23 - 33 -
הרי יהודה ושומרון:
צובה (הרי ירושלים) 20 - 33 20 - 34 18 - 32 -
טלמון (השומרון) 21 - 33 21 - 34 19 - 32 -
סוסיא (הרי יהודה) 18 - 34 18 - 35 18 - 33 -
הנגב:
בשור (חבל הבשור) 22 - 33 22 - 34 23 - 32 -
רביבים (צפון הנגב) 23 - 37 23 - 38 24 - 36 -
מצפה רמון (הר הנגב) 20 - 33 20 - 34 18 - 32 -
בקעת הירדן והערבה:
גלגל (הבקעה) 27 - 42 27 - 42 27 - 40 -
פארן (ערבה תיכונה) 24 - 41 24 - 41 25 - 40 -
לוטן (ערבה דרומית) 26 - 41 26 - 41 27 - 40 -
חצבה (ערבה צפונית) 27 - 42 27 - 42 28 - 40 -