Noise_Monitoring_Program
English - USA

אודות

אתר האינטרנט שייך לאגף לשימור קרקע במשרד החקלאות.

באתר מופיעים נתונים בזמן אמת מתחנות מטאורולוגיות אוטומטיות המייצגות את כל האזורים הגיאו-אקלימיים בארץ.

האתר מיועד בעיקר לציבור החקלאים ומתייחס לכל הפרמטרים האקלימיים הרלוונטיים לחקלאים כגון: טמפ' לחות, קרינה רוח גשם התאדות וכו'.

קיים מאגר נתונים  רחב (החל משנת 2007) נגיש לכולם וזמין להורדה באקסל.

באתר מתפרסמת תחזית רשמית המתעדכנת בימים א-ה. התחזית מתבצעת ע"י החזאי לחקלאים בשיתוף פעולה עם השירות המטאורולוגי.

כמו כן מופיעים מפות תחזית ממודל ברזולוציה גבוהה: גשם , התאדות , רוחות, עומסי חום לפרות, לחויות ועוד.

החקלאים מעניקים לנו כל כך הרבה וזו ההזדמנות שלנו לומר להם תודה ולנסות לעזור להם בתחזיות ובנתונים אשר

אמורים לעזור במעט בתהליך קבלת ההחלטות.