התראות:
תחזית לחקלאים

תחזית:

התאדות:

טמפרטורות חזויות: